Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Historie :
Kniha je ve skupině: : Historie :

Příběh kouře

Sander L. Gilman, Zhou Xun (DYB)

Souhrnný, bohatě ilustrovaný přehled kouření v různých kulturách a tradicích celého světa

Lidé kouřili odjakživa a zřejmě se budou tomuto potěšení oddávat vždy. Každá vyspělá i primitivní společnost v historii něco kouřila, ať už jako lék, jako součást určitého rituálu nebo kultury. Kupodivu dosud ještě nebyla sepsána žádná historie kouření, která by vycházela ze skutečnosti, že tento jev — ve všech svých formách a se všemi svými artefakty — je kulturní fenomén, jejž sdílí každá lidská společnost. Kniha Příběh kouře zkoumá kulturu kouření v různých tradicích a místech po celém světě. Od opiových doupat ve viktoriánské Anglii k tabáku z období Edo v Japonsku, od kokainu k havanským doutníkům.

Kniha vychází z kulturně-historického pojetí a obsahuje velké množství obrazového materiálu: více než tři stovky ilustrací, zobrazujících kouření a kuřáky nejrůznějších látek, včetně tabáku a marihuany, vývoj cigaretových krabiček v českých zemích od Rakouska-Uherska až po současnost a další pomůcky a umělecké předměty vztahující se ke kouření.

Čtenář v publikaci nalezne slavné osobnosti-kuřáky, jako byli Marlene Dietrichová, Charlie Parker či Bob Marley, ale především se vydá na cestu zkoumání kouření z mnoha různých hledisek — literatury, umění, kultury, pohlaví a zdraví.

Jednotlivé pasáže se zamýšlejí nad měnící se rolí kouření ve vyspělých a významných kulturách a snaží se odhadnout budoucnost tohoto složitého kulturního fenoménu. Čerpají přitom z různorodého materiálu a analyzují i právní a morální kritiku kouření.r> Ať už přijímáme kouření pro potěchu nebo pro jeho léčebné účinky, či jej odmítáme jako svou každodenní závislost, různé chápání kouření na naše smysly útočí už od počátků lidstva. Vdechování kouře z hořících rostlin je součástí lidského života již po tisíciletí — kouření dalo vzniknout důvtipné vynalézavosti v lidském chování a produktech souvisejících s tabákovou kulturou a zaujalo lidskou představivost tak jako máloco předtím. Možná se jedná o všelék nebo kletbu, ikonu či komoditu, kouzlo kouření a prožitky s ním spojené však nadále utváří naše vnímání světa, ale také jsou utvářeny jím samotným.
počet stran: 464
rozměry: 170 x 230 mm
Doporučená cena: 499.00 Kč
Naše cena: 449.00 Kč