Knihy Novota

Kniha je v kategorii: : Vše : : Jihočeský kraj :

Doudlebsko a Novohradsko

Jiráček Jan (SL)

Snad každý Jihočech, který se alespoň trochu zajímá o svůj rodný kraj a nepovažuje se jen za příslušníka české národnosti nebo dokonce jen za Evropana, pociťuje se svým krajem jistou sounáležitost a je spojen s nějakým jeho blíže identifikovatelným územím. Mohou to být místa zcela malá, vesnice či město, kde se člověk narodil nebo prožil větší část svého života, nebo i území větší, která jsou specifická svým historickým vývojem nebo nějakou místní či krajovou zvláštností. Takových míst je v jižních Čechách, ale i jinde, celá řada. Proto se mnozí z nás považují za Třeboňáky nebo za Šumaváky, vedle dalších pojmenování. Po celé republice je takových místních označení také celá řada. Jen je trochu na škodu, že se z nějakého důvodu jaksi vytratilo pojmenování Doudlebák (a nemyslím těžkého doudlebského koně, jehož název také již vymizel z povědomí). Dříve však Doudlebáci či Doudlebané skutečně existovali (v nejstarších dobách se dokonce pojmenovávali podle jednotlivých doudlebských vesnic) a byli na sebe a na svůj kraj hrdí...
počet stran: 0
rozměry: 142
Doporučená cena: 354.00 Kč
Naše cena: 254.00 Kč